Tag Archives: linkbuilding

Linkbuilding – najdôležitejšia časť SEO

Linkbuilding

Linkbuilding – najdôležitejšia časť SEO

Už od zrodu optimalizácie pre vyhľadávače sa linkbuilding považuje za jej najdôležitejšiu časť. Zaužívaný linkbuilding v preklade znamená budovanie spätných odkazov. Pri linkbuildingu ide o vytváranie odkazov, ktoré smerujú, alebo respektíve odporúčajú na istú webovú stránku. Po vykonaní linkbuildingu sa výsledky očakávajú približne za dva až tri mesiace. Linkbuilding môže ovplyvniť viacero faktorov, preto musíme počítať s tým, že doba, kedy sa proces dokončí, sa môže skrátiť, no zároveň aj predĺžiť. Medzi faktory, ktoré proces môžu ovplyvniť zaraďujeme aktuálnu pozíciu webovej stránky, no zároveň aj aktuálnu pozíciu konkurencie, ktorá rovnako zahráva dôležitú úlohu. Ďalšími faktormi sú vek stránky, stav webovej stránky a názov domény, pretože to, čo je pre niekoho zaujímavé, pre niekoho môže byť nudné. Preto je dôležité, aby ste svojim názvom oslovili čo najväčšiu možnú časť návštevníkov webu. Continue reading